HeatPlan A/S er et bidrag til Danmarks grønne omstilling. Vi engagerer os i forskellige metoder til at opnå et lavere energiforbrug, det gælder både eksisterende teknologi og ny teknologi med potentiale. Selve arbejdet omkring energioptimeringen, såsom borearbejde, gravearbejde, installation og montage, udføres af kompetente underentreprenører. 

HeatPlan A/S er ikke gift med nogen, og derfor samarbejder vi gerne med forskellige producenter og installatører. For os er det vigtigste, at kunden får den optimale løsning i forhold de rammer, der foreligger. Vores løsningsforslag bunder i en solid håndværksmæssig erfaring og en økonomisk indsigt, så du kan træffe din beslutning på et velinformeret grundlag.

For os er arbejdet ikke slut, bare fordi installationen er udført og løsningen er sat i drift. Vi lægger vægt på at udvælge underentreprenører, der også kan være deres arbejde bekendt fremadrettet. Samtidig sørger vi for, i de tilfælde hvor kunden ønsker det, at installationen overvåges på en sådan måde, at en uhensigtsmæssig drift kan opfanges og korrigeres hurtigst muligt, så levetiden af installationen ikke forkortes unødigt.