Kollektiv Opvarmning i LandDistrikterne

HeatPlan A/S har fået tilsagn om støtte til projektet KOLD fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Syddansk Vækstforum. KOLD er en forkortelse for "Kollektiv Opvarmning i LandDistrikterne".

Formålet med projektet er at teste og dokumentere en løsning, der består af et kollektivt net af jordvarmeboringer og individuelle varmepumper. Med denne løsning er det muligt at etablere kollektiv forsyning i en stor del af de 36% af danske huse, der endnu ikke har fjernvarme. Dermed kan løsningen vise sig at være en vigtig brik i målet om at gøre Danmark uafhængig af fossile brændsler til opvarmning. 

Projektet gennemføres i samarbejde med Billund Varmeværk, og har til formål at afdække en lang række uafklarede aspekter ved løsningen, herunder planlægningsmæssige, juridiske, økonomiske og praktiske problemstillinger. Både i forhold til HeatPlan's ønskede rolle som systemleverandør, men også i forhold til varmeværkets mulige rolle som systemoperatør.

I projektet etableres et mini-fjernvarmenet bestående af mindst 3 bygninger i en lille landsby mellem Billund og Vorbasse. Her foretages dataindsamling, der skal indgå i en testrapport, som efter projektets afslutning kan danne grundlag for udarbejdelse af business-cases for interesserede forsyningsselskaber.

Har du spørgsmål til projektet er du velkommen til at kontakte Søren Andersen på telefon 71 99 43 28 eller på sa@heatplan.dk