At ændre i sit varmesystem er altid forbundet med en vis mængde usikkerhed. Især i forbindelse med skiftet til varmepumper, opnås den optimale løsning kun, når der er fuld klarhed over energibehovet. Selvom det er let at udregne hvor meget energi, der er i én liter fyringsolie eller én kubikmeter gas, så afhænger det faktiske forbrug også af vejret udenfor, antallet at beboere i huset, virkningsgraden på installationen, vedligeholdelsen af installationen, osv.

Uanset om du planlægger at ændre dit varmesystem eller om du netop har fået ændret det, så kan der være god grund til at overvåge dit forbrug nøje. HeatPlan har i samarbejde med en producent af måleudstyr, udviklet en løsning der giver dig mulighed for at følge med i energiforbruget løbende via nettet. I måleren er der monteret et GPRS modul, som sender data til vores server, hvorefter du kan logge ind fra din telefon, tablet eller computer, og overvåge dit forbrug. Modulet kan udvides med flere forskellige typer af målere, så du kan få et helhedsbillede af dit forbrug. 

Her er et par eksempler på, hvornår det kan være aktuelt at anvende en effektmåler:

  • Du ønsker at efterprøve, om den virkningsgrad du er blevet lovet, nu også stemmer overens med hvad dit anlæg kan levere.
  • Du vil gerne have installeret en varmepumpe, men er i tvivl om, hvor stor virkningsgraden er på dit nuværende anlæg.
  • Du har en varmepumpe, som du gerne vil overvåge kontinuerligt for at sikre at driften er optimal, så varmepumpens levetid forlænges.
  • Du vil gerne have større klarhed over hvor meget varmt vand familien bruger.
  • Du har jordvarmeslanger og vil gerne sikre at slangerne ikke danner permafrost i den have.

Mulighederne er uendelige og vi tilbyder både at du kan købe eller leje vores målere. Da vi har interesse i at kende ydelsen af flest muligt antal anlæg, tilbyder vi en gang imellem at opsætte en af vores målere uden beregning. Tænker du, at en effektmåler kunne være interessant for dig, så tøv ikke med at kontakte os for mere information.